Adv. Adi Naim Katifaעדי נעים קטיפה - FIRON

עדי נעים קטיפה

עורכת דין

עדי נעים קטיפה היא עורכת דין במחלקת משפט מינהלי, דיני מכרזים ורגולציה במשרד.

עדי נעים קטיפה היא עורכת דין במחלקת משפט מינהלי, דיני מכרזים ורגולציה במשרד.

טרם הצטרפותה למשרד, התמחתה עדי בפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי).

עדי הצטרפה למשרד בשנת 2024.

הצוות המשפטי בתחום המשפט המינהלי, דיני מכרזים ורגולציה, מתמחה בתחום המכרזים על שלל גווניו לרבות כתיבת מכרז, ליווי שוטף של ועדת מכרזים, מתן חוות דעת מורכבות וייצוג בעתירות מינהליות בתחומים מגוונים כגון חופש המידע, תכנון ובניה, דיני הגירה ושלל החלטות מינהליות. כן, המחלקה מתמחה בנושא הרגולציה ומספקת שירותים במגוון נושאים בהם מעורבים גורמי ממשל, לרבות ליווי בהליכי חקיקה בפני ועדות הכנסת, פעילות מול הרגולטורים השונים, ובכלל זה רשות הגז, רשות החשמל, הממונה על שוק ההון, הממונה על ההגבלים העסקיים, רשות ניירות ערך, ייצוג מול משרדי הממשלה השונים.

 • icons

  תואר ראשון במשפטים (LL.B.) בהצטיינות, אוניברסיטת בר אילן, 2022

 • icons

  לשכת עוה"ד, שנת 2024

 • 100%

  עברית

 • 100%

  אנגלית