Adv. Hila Buchnikהילה בוחניק - FIRON

הילה בוחניק

עורכת דין

הילה בוחניק היא עורכת דין במשרד מ. פירון ושות' במחלקת ליטיגציה.

 

תחום התמחות עיקרי

הילה בוחניק היא עורכת דין במשרד מ. פירון ושות' במחלקת ליטיגציה.

הילה בוחניק הצטרפה למשרד בשנת 2023.

הצוות המשפטי של מחלקת ליטיגציה קבלנית מלווה את לקוחות המחלקה בפרויקט משלב טרום ליטיגציה, ניהול החוזה בראי הליכים משפטיים, ליטיגציה בתחום הביטוח, תביעות התארכות משך ביצוע, תביעות לשכר חוזה, תביעות לעבודות נוספות/ שינויים/ סילוק יד, הפסקת עבודה מינהלית ועוד.

  • 100%

    עברית

  • 100%

    אנגלית