Adv. Hadas Balshnikov הדס בלשניקוב - FIRON

הדס בלשניקוב

עורכת דין

הדס בלשניקוב היא עורכת דין במחלקת משפט העבודה במשרד.

 

הדס בלשניקוב היא עורכת דין במחלקת משפט העבודה במשרד.

הדס התמחתה במשרד משנת 2021, והצטרפה למשרד כעו"ד בשנת ­­­­­­­­2023.

מחלקת משפט העבודה עוסקת בכל חוקי מדינת ישראל הנוגעים ו/או המתחייבים מהעסקת עובדים, וביניהם ייעוץ לגבי חוקי המגן; הליכי שימוע; הטרדה מינית; התעמרות; סיום יחסי עבודה; עריכת הסכמי העסקה/סיום העסקה ועריכת הסכמי התקשרות עם קבלני כח אדם, חברות אחזקה וחברות שמירה; עריכת הסכמי התקשרות עם נותני שירות עצמאיים; בדיקות נאותות; הליכי הגבלת עיסוק; תובענות ייצוגיות; חושפי שחיתויות; הסכמים ומו"מ קיבוציים ועוד.

icons

10.10.2023

חרבות ברזל – עדכונים מיוחדים – משפט העבודה

קראו עוד
 • icons

  תואר ראשון במשפטים (LL.B.), המסלול האקדמי המכללה למינהל, 2020

 • icons

  לשכת עוה"ד, שנת 2023

 • 100%

  עברית

 • 100%

  אנגלית