LIVE WEBINAR | רפורמת התכנון והבנייה בצל המלחמה - משרד עורכי דין פירון

LIVE WEBINAR | רפורמת התכנון והבנייה בצל המלחמה

יום שני, ה-27.01.2023 | בשעה 14:00 | LIVE WEBINAR

משרד עורכי דין פירון, בשיתוף פורום הנדל"ן של ארגון ה-ACC, בהובלתה של עו"ד ויקי זמיר, יועמ"ש עופר השקעות בע"מ, מזמינים את היועמ"שים של חברות הנדל"ן והבנייה בישראל ובעלי עניין בתחום, לוובינר מקצועי ופרקטי. הוובינר יתמקד ברפורמת הרישוי המהיר שאושרה באחרונה ועתידה לשנות את פני ענף הבנייה וכן יעסוק בשינויי החקיקה והנהלים שהתקבלו בתחום לפני המלחמה ובמהלכה.

משרד עורכי דין פירון, בשיתוף פורום הנדל"ן של ארגון ה-ACC, בהובלתה של עו"ד ויקי זמיר, יועמ"ש עופר השקעות בע"מ, מזמינים את היועמ"שים של חברות הנדל"ן והבנייה בישראל ובעלי עניין בתחום, לוובינר מקצועי ופרקטי. הוובינר יתמקד ברפורמת הרישוי המהיר שאושרה באחרונה ועתידה לשנות את פני ענף הבנייה וכן יעסוק בשינויי החקיקה והנהלים שהתקבלו בתחום לפני המלחמה ובמהלכה.

יום שני, ה-27.01.2023 | בשעה 14:00 | LIVE WEBINAR

לינק יישלח לנרשמים בסמוך למועד האירוע.

מוביל האירוע

  • עו"ד ד"ר קייס נאסר

    שותף וראש תחום התכנון והבנייה, סניף חיפה