LIVE WEBINAR | מיסוי עירוני: היטלים, סיווגי נכסים והיערכות לשנת 2024 - משרד עורכי דין פירון

LIVE WEBINAR | מיסוי עירוני: היטלים, סיווגי נכסים והיערכות לשנת 2024

יום חמישי, ה-21.12.2023 | בשעה 14:00 | LIVE WEBINAR

לקראת סוף שנת 2023, ובטרם נכנסת שנת המס 2024, משרד עורכי דין פירון, בשיתוף ארגון יועמ"שים למען יועמ"שים ואיגוד לשכות המסחר, מזמינים אתכם לאירוע וובינר שיעסוק בהיערכות עסקים וארגונים להיטלים וארנונה לשנת 2024, היתכנות לחיובי ארנונה מוגדלים לנכסים עסקיים, סוגיית סיווג "בתי תוכנה" לצורך הוזלת תעריף הארנונה והקריטריונים הנדרשים בפסיקה. כמו כן, במסגרת הוובינר נספק מענה גם לשאלות מורכבות שעולות בתקופה זו של המלחמה, לאפשרות לקבלת הנחות בארנונה ומענה לשאלות שיעלו בזמן אמת.

לקראת סוף שנת 2023, ובטרם נכנסת שנת המס 2024, משרד עורכי דין פירון, בשיתוף ארגון יועמ"שים למען יועמ"שים ואיגוד לשכות המסחר, מזמינים אתכם לאירוע וובינר שיעסוק בהיערכות עסקים וארגונים להיטלים וארנונה לשנת 2024, היתכנות לחיובי ארנונה מוגדלים לנכסים עסקיים, סוגיית סיווג "בתי תוכנה" לצורך הוזלת תעריף הארנונה והקריטריונים הנדרשים בפסיקה.

כמו כן, במסגרת הוובינר נספק מענה גם לשאלות מורכבות שעולות בתקופה זו של המלחמה, לאפשרות לקבלת הנחות בארנונה ומענה לשאלות שיעלו בזמן אמת.

יום חמישי, ה-21.12.2023 | בשעה 14:00 | LIVE WEBINAR

לינק יישלח לנרשמים בסמוך למועד האירוע.

מוביל האירוע

  • עו"ד איתי בסיס

    שותף וראש מחלקת מיסוי עירוני, משרד עורכי דין פירון