LIVE WEBINAR | תכנית פעולה ליישום תהליכים להגנת הפרטיות בחברה - משרד עורכי דין פירון

LIVE WEBINAR | תכנית פעולה ליישום תהליכים להגנת הפרטיות בחברה

יום רביעי, 27.03.2024 | בשעה 11:00 | LIVE WEBINAR

בשנים האחרונות, חלה בתחומי הגנת הפרטיות, הסייבר ואבטחת המידע, מגמת החמרה של אכיפה, פיקוח והרחבת האחריות על חברות ועסקים בישראל, לרבות מנהליהם ונושאי המשרה בהם.

משרד עורכי דין פירון, בשיתוף פורום הסייבר והפרטיות של ארגון ה-ACC, מזמינים אתכם לוובינר מקצועי ופרקטי שיעסוק בגיבוש תכנית פעולה ליישום תהליכים להגנת הפרטיות בחברות ועסקים.

הזמנה לוובינר פרטיות - תכנית אכיפה

תכנית פעולה ליישום תהליכים להגנת הפרטיות בחברה: אכיפה, ניהול סיכונים ומה שביניהם

יום רביעי, 27.03.2024 | בשעה 11:00 | LIVE WEBINAR

בשנים האחרונות, חלה בתחומי הגנת הפרטיות, הסייבר ואבטחת המידע, מגמת החמרה של אכיפה, פיקוח והרחבת האחריות על חברות ועסקים בישראל, לרבות מנהליהם ונושאי המשרה בהם.

משרד עורכי דין פירון, בשיתוף פורום הסייבר והפרטיות של ארגון ה-ACC, מזמינים אתכם לוובינר מקצועי ופרקטי שיעסוק בגיבוש תכנית פעולה ליישום תהליכים להגנת הפרטיות בחברות ועסקים.

חלק 1 | הרצאה מקצועית עם עו"ד גפנית לגזיאל שבבו

יישום הוראות הדין פנים וחוץ ארגוני חובותיהם של בעלי תפקידים בארגון ערוצי פיקוח, בקרה ודיווח הליכי אכיפה ואמצעי הגנה יעילים טיפול באירועי סייבר

חלק 2 | פאנל יועמ"שים

מקרים ודוגמאות ליישום תכנית הפעולה בשטח עם יועמ"שים מחברות מובילות במשק:

  • עו"ד מי-טל שריג, מנהלת את קבוצת הקומפליינס במחלקה המשפטית, אמדוקס
  • עו"ד חמוטל גילה ספרן, יועמ”שית גלובלית פרטיות וציות, AppsFlyer
  • עו"ד דניאל גלעדי, יועמ”שית, פנגו
  • עו"ד רביד פטל, מנהל ציות – פרטיות והגנת מידע, Cellebrite

מובילות האירוע

  • עו"ד גפנית לגזיאל שבבו

    שותפה וראש תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, משרד עורכי דין פירון

  • עו”ד עינבר בן-ציון רגרמן

    מנהלת פורום פרטיות וסייבר ב-ACC; מנהלת תחום הגנת הפרטיות ו-CISO במרכז הסייבר של EY ישראל