עדכון לקוחות דיני עבודה | ביטול תעודת מחלה גורפת| עו"ד תמר גולן - מ. פירון ושות' - מהמשרדים המובילים בישראל
לכל החדשות
02.01.2022

עדכון לקוחות דיני עבודה | ביטול תעודת מחלה גורפת| עו"ד תמר גולן

  • הדפסה

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו לעדכנכם כי היום, ה-27.7.20, פורסמה החלטת בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, בדבר תוקפה של תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם") אשר הוצאה ע"י משרד הבריאות בראשית 02/2020 וקבעה כי
הימים בהם שוהה העובד בבידוד מחמת נגיף הקורונה בהתאם לצו בריאות העם, דינם כדין ימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

במסגרת ההחלטה, בג"צ ביצע הבחנה חשובה ונכונה בין אדם אשר נעדר מעבודתו עקב אירוע פיזי – מחלה – השולל ממנו את כושרו הפיזי לעבוד, לבין מה שמכונה "חולה
סטטיסטי", המחויב בבידוד נוכח הוראות השלטון מחמת טעמים רפואיים שעיקרם הגנה על בריאות הציבור ומניעת התפשטות המגיפה.

בג"צ קבע כי בהתאם לחוק דמי מחלה, מחלה מוגדרת כאי כושר של עובד לבצע את עבודתו הנובע ממצב בריאותי לקוי, וכי מצב דברים זה מתייחס לשינויים שחלו בגוף האדם והשוללים
ממנו את היכולת לעבוד והמוכרים בעולם הרפואה כמצב בריאותי לקוי.

לעומת זאת, "החולה הסטטיסטי" הוא אדם שהשלטון כפה עליו בידוד מכוח הוראות הדין עקב אירוע משפטי – שהינו למעשה צו הבידוד שהוציא השלטון – אשר נטל ממנו את החירות
לצאת לעבודה כדי לפרנס את עצמו ואת משפחתו.

נוכח ההבחנה האמורה, קבע בג"צ כי "החולים הסטטיסטיים" השוהים בבידוד מניעתי, בעודם נקיים מתסמיני מחלה ומהנגיף, אינם חולים בשום מחלה אשר שוללת את
יכולתם לעבוד, אלא אי כושרם לבצע את עבודתם נכפה עליהם על ידי צו בידוד שלטוני ולא ע"י מחלה, ולכן תעודת המחלה הגורפת שניתנה בעניינם איננה עולה כדי "תעודת
מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, ואינה מזכה את העובדים בדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, ועל כן דינה להתבטל.

על מנת לאפשר למדינה להיערך לביטול תעודת המחלה הגורפת והמשמעויות הנובעות כתוצאה מכך, קבע בג"צ כי בטלות תעודת המחלה הגורפת תיכנס לתוקפה ביום 30.9.2020.

החלטת בג"צ מציבה בפני המדינה סוגיה מורכבת בדבר השאלה מי יישא החל מיום 30.9.2020 בעלויות הנובעות מחובתם של עובדים רבים לשהות בבידוד ולהיעדר מעבודתם עקב הנחיות הממשלה בעקבות משבר הקורונה.

אנו נעדכן אם וכאשר תתקבלנה הנחיות / החלטות נוספות בעניין.

עו"ד תמר גולן

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו לעדכנכם כי היום, ה-27.7.20, פורסמה החלטת בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, בדבר תוקפה של תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם") אשר הוצאה ע"י משרד הבריאות בראשית 02/2020 וקבעה כי
הימים בהם שוהה העובד בבידוד מחמת נגיף הקורונה בהתאם לצו בריאות העם, דינם כדין ימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

במסגרת ההחלטה, בג"צ ביצע הבחנה חשובה ונכונה בין אדם אשר נעדר מעבודתו עקב אירוע פיזי – מחלה – השולל ממנו את כושרו הפיזי לעבוד, לבין מה שמכונה "חולה
סטטיסטי", המחויב בבידוד נוכח הוראות השלטון מחמת טעמים רפואיים שעיקרם הגנה על בריאות הציבור ומניעת התפשטות המגיפה.

בג"צ קבע כי בהתאם לחוק דמי מחלה, מחלה מוגדרת כאי כושר של עובד לבצע את עבודתו הנובע ממצב בריאותי לקוי, וכי מצב דברים זה מתייחס לשינויים שחלו בגוף האדם והשוללים
ממנו את היכולת לעבוד והמוכרים בעולם הרפואה כמצב בריאותי לקוי.

לעומת זאת, "החולה הסטטיסטי" הוא אדם שהשלטון כפה עליו בידוד מכוח הוראות הדין עקב אירוע משפטי – שהינו למעשה צו הבידוד שהוציא השלטון – אשר נטל ממנו את החירות
לצאת לעבודה כדי לפרנס את עצמו ואת משפחתו.

נוכח ההבחנה האמורה, קבע בג"צ כי "החולים הסטטיסטיים" השוהים בבידוד מניעתי, בעודם נקיים מתסמיני מחלה ומהנגיף, אינם חולים בשום מחלה אשר שוללת את
יכולתם לעבוד, אלא אי כושרם לבצע את עבודתם נכפה עליהם על ידי צו בידוד שלטוני ולא ע"י מחלה, ולכן תעודת המחלה הגורפת שניתנה בעניינם איננה עולה כדי "תעודת
מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, ואינה מזכה את העובדים בדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, ועל כן דינה להתבטל.

על מנת לאפשר למדינה להיערך לביטול תעודת המחלה הגורפת והמשמעויות הנובעות כתוצאה מכך, קבע בג"צ כי בטלות תעודת המחלה הגורפת תיכנס לתוקפה ביום 30.9.2020.

החלטת בג"צ מציבה בפני המדינה סוגיה מורכבת בדבר השאלה מי יישא החל מיום 30.9.2020 בעלויות הנובעות מחובתם של עובדים רבים לשהות בבידוד ולהיעדר מעבודתם עקב הנחיות הממשלה בעקבות משבר הקורונה.

אנו נעדכן אם וכאשר תתקבלנה הנחיות / החלטות נוספות בעניין.

עו"ד תמר גולן

icons

06.07.2024

עדכון לקוחות – התקנות החדשות בנוגע לאשרות כניסה לישראל

קראו עוד
icons

15.07.2024

חברת המשכנתאות של מימון ישיר מנפיקה אג״ח למוסדיים בהיקף של 300 מיליון שקל

קראו עוד
icons

02.07.2024

עו""ד יריב קסנר התארח בתכנית הפודקאסט של המכון ליזמות Momentum Start-Up Accelerator של אוניברסיטת רייכמן

קראו עוד
icons

01.07.2024

מגדל כ-285 מיליון ₪ באלקטרה מגורים

קראו עוד
icons

25.06.2024

התמונה האמיתית הנשקפת מהמגזר הכלכלי, יותר משמונה חודשים מפרוץ המלחמה

קראו עוד
icons

23.06.2024

ההשלכות של דיני הגנת הפרטיות הבינלאומיים על חברות ישראליות

קראו עוד
icons

19.06.2024

חוק פיצול דירות

קראו עוד
icons

18.06.2024

ממשיכים לחדש – גם בדרום הארץ!

קראו עוד
icons

17.06.2024

לחתום על זיכרון דברים לפני רכישת דירה: כדאי או לא?

קראו עוד
icons

16.06.2024

מתי עדיף לחתור לפשרה ולהימנע מניהול משפט?

קראו עוד
icons

04.07.2024

עדכון לקוחות – מיסוי מקרקעין

קראו עוד
icons

10.06.2024

עדכון לקוחות – משפט העבודה

קראו עוד